Plán práce 2019

MRS Police v roce 2019

Členské schůze: 10. února 2019 a 9. února 2020 ve 14 hodin v bývalé MŠ

Výborové schůze: 1. pátek v měsíci (kromě července a srpna) v 18. hodin,

v letním čase v 19. hodin

Členské známky, povolenky, brigády: ceny se nemění, je ale nutné  zaplatit do konce února !

 

kategorie

členská

známka

povolenka brigáda

 

CELKEM

8 – 15 let 200 300     500
16 – 18 let 450 500     950
dospělý 450 950 700 2. 100
nad 65 let 450 950 1. 400
ZTP 450 500     950
student 19-26 450 500 700 1. 650

Prodej: 4. ledna, 1. a 10. února v MŠ  (pro rok 2020 také 3. 12. 2019)

Při nezaplacení členské známky do konce února členství podle §6 Stanov zaniká

Při opožděné platbě povolenky se platí 50,- Kč manipulační poplatek

Brigádu na příští rok je možné odpracovat 6. dubna nebo 4. května nebo po dohodě

Školení nových členů: pouze 1. února v 16 hodin v MŠ Police

Rybářské závody: v sobotu 11 . května v 8 hodin na Doubravě

Pro mládež 8 – 15 let v neděli 12. května v 8 hodin na Trkači

 Placení členských náležitostí:

  • převodem na účet 153875801/ 0300, variabilní symbol = číslo členské legitimace, uvést příjmení, jméno doložit zaplacení ( doporučená forma, brzy to bude povinnost !!)
  • hotově na prodejních schůzích ( 4. 1., a 10. 2. )

Další informace získáte na  www.mrspolice.cz,

své  dotazy posílejte na mrspolice@seznam.cz