Plán práce 2023

PLÁN PRÁCE MRS POLICE na rok 2023

Členské schůze: 12.února 2023 a 11. února 2024 ve 14 hod v bývalé MŠ Police

Školení nových členů: 2. února v 16 hod v MŠ zdarma, jinak poplatek 200,- Kč

Rybářský den – 6. května ve 13 hodin na rybníce Doubrava

Udržovací známka 500,- Kč, členská známka 1. 300,- Kč

 Známka Povolenka Poplatek CELKEM
Mládež 8-15      200     300      500
Dospělý 16- 1 . 300 1.100 50 2. 450
ZTP,student  1. 300     500 50 1. 850
Republiková  1. 300 4.150 50  5.500

Prodej ( výdej) známek a povolenek: 6. ledna, 3. února , 3. března od 18 hodin 12. února od 14 do 16 hodin v bývalé MŠ ( 2024= 5 . 1., 2 . 2., 11 . 2.)

Opožděné platby: nezaplacení členské známky do konce února = členství zaniká

Při platbě povolenky mimo uvedené termíny se platí poplatek 50,- Kč

Placení členských náležitostí:

– hotově na prodejních schůzích 6. ledna, 3. a 12. února

– převodem na účet 153875801/0300, variabilní symbol = číslo členské legitimace, zpráva pro příjemce= příjmení a jméno, prokázat zaplacení

( na účet musí platba přijít v době o 1.1. do 28. 2. !!) Další informace: www.mrspolice.cz, www.mrsbrno.cz, mrspolice@seznam.cz