Rybářství v Polici

V době, kdy se řeky hemžily rybami, byl v Polici roku 1926 založen Rybářský spolek,sdružující zájemce o rybolov,    v čele s výborem ve složení: Dr. Karel Votoček, Augustin Slavík, Jakub Filipský, František Kasal a Karel Kornálský.

Velký rozvoj ryářství nastal po druhé světové válce. Vedoucími osobnostmi byli Otakar Semotam, MUDr Emil    Vandas, František Jelínek, Karel Kornálský a Jakub Filpský. Za spolupráce armády byla vybudovaná soustava    rybníků Osik I,II,III ,vlastní činností rybník Chmelenec, nazývaný po přezdívce hospodáře Jelínka- Nácák

Činnost se nesoustřeďovala jen na rybolov, ale i na kulturní akce: tradiční plesy, zábavy , výlety a závody.

Do roku 1956 byl předsedou Otakar Semotam, na celých 42 let jej vystřídal Ladislav Pátek. Nyní řídí organizaci    Jan Nix, jednatelem je Zdeněk Dvořák , Hospodářem Martin Kalášek, Jeho zástupcem Miloš Otáhal, ekonomem Miroslav Kašpar

Název organizace prošel několika změnami. Nejdříve Rybářský spolek, potom Českomoravský rybářský svaz, Český    rybářský svaz až po dnešní Moravský rybářský svaz.

Členská základna se značně rozšířila. Dnes má polická organizace 271 členů a více než 60 okolních i vzdálenějších    obcí, hospodaří na chovných rybnících Chmelenec, Osik I, II,III, a revírech Želetavka I (což je část řeky od Bačkovic    až po Koberův mlýn) a Želetavka 1A (rybník Doubrava).

Do chovu ryb a jejich vysazování do revíru vynakládají rybáři každoročně přes 150.000,-Kč a stovky brigádnických hodin. Své členy vedou nejen k lovu ryb ale i k ochraně životního prostředí.