Plán práce 2024

PLÁN PRÁCE MRS POLICE na rok 2024

Členské schůze:     11.února 2024 a 9. února 2025ve 14 hod v bývalé MŠ Police

Výborové schůze: první pátek v měsíci (kromě července a srpna)

Školení nových členů:   2. února v 16 hod v MŠ zdarma, jinak poplatek 200,-Kč

Rybářský den  – 11. května ve 13 hodin na rybníce Doubrava

Udržovací známka 500,- Kč, členská známka  1.400,- Kč

 Známka Povolenka Poplatek CELKEM
Mládež 8-15      200     400      600
Dospělý 16-  1. 400 1.250 50 2. 700
ZTP, student  1. 400     700 50 2. 150
Republiková Vydává ČRS  

 

Prodej ( výdej)známek a povolenek: 5. ledna, 2. února , 1. března od 18 hodin  11. února od 14 do 16 hodin v bývalé MŠ ( 2025 3. 1., 7. 2, 9. 2.)  

Opožděné platby: nezaplacení členské známky do konce února = členství zaniká

Při  platbě povolenky mimo uvedené termíny se platí poplatek 50,- Kč

Placení členských náležitostí:

      –    hotově na prodejních schůzích  5. ledna,  2. a 11.  února

  • převodem na účet 153875801/0300, variabilní symbol = číslo členské legitimace, zpráva pro příjemce= příjmení a jméno, prokázat zaplacení

( na účet musí platba přijít v době o 1.1. do 28. 2. !!)

Další informace: v roce 2025 budou nové členské průkazy, sledujte:

 www.mrspolice.cz, www.mrsbrno.cz, mrspolice@seznam.cz